IT3:s målgrupp

Målgruppen är medlemsföreningar till följande förbund:
 

Finlands Svenska Ungdomsförbund

(270 föreningar och ca 50 000 medlemmar)


Marthaförbundet

(13 medlemsdistrikt, 230 medlemsföreningar, 220 medlemskretsar och ca 10 000 medlemmar)


Finlands Svenska Idrott

(250 medlemsföreningar, 250 skolor och 120 000 medlemmar)


Förbundet Hem och Skola i Finland

(230 föräldraföreningar i svenskspråkiga skolor)


Finlands Svenska Hembygdsförbund

(100 medlemsföreningar och ca 12 000 medlemmar)


Finlands Svenska Scouter

(70 medlemskårer och ca 5 000 medlemmar)


Finlands Svenska 4H

(25 föreningar och ca 4600 medlemmar)


Svenska Pensionärsförbundet

(81 medlemsföreningar och ca 18 000 medlemmar)


Finlands Svenska Sång- och Musikförbund

(12 lokalförbund, 4 specialförbund, 224 körer, grupper och orkestrar och ca 14 000 medlemmar)

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f
(6 lokalförbund med 93 medlemsföreningar)


Totalt handlar det om över 1500 föreningar med drygt 230 000 medlemmar. Förbundens medlemskår finns omkring hela Svenskfinland.