Allmänt om IT3

FSU erbjuder genom IT3-projektet stöd för den finlandssvenska föreningsvärlden. Projektets mål är att sporra, stöda och hjälpa föreningarna att utveckla sina färdigheter i meningsfull användning av informationsteknik som stöd och verktyg i verksamheten.

För att föreningarna skall få detta stöd, har tre personer (tekniker) anställts i tre landskap. De är följande: Jonas Lemberg i Nyland som finns på FSU:s kansli, Pasi Holmberg i Åboland placerad på ÅUF:s kansli samt Nicklas Nygård i Österbotten som hittas på SÖU:s kansli. Teknikerna arrangerar utbildningar, håller jour, besöker, sporrar och hjälper föreningarnas IT-ansvariga personer med hemsidor och andra bekymmer dessa kan tänka sig ha med datorer och program.

Era föreningar har möjlighet att kontakta projektledarna under kanslitid per telefon, e-post eller genom personliga besök.

Eftersom de flesta inom tredje sektorn är upptagna av arbete eller studier dagtid, kommer projektet även att hålla telefonjour kvällstid. Varje tisdag dejourerar någon av projektledare mellan kl. 15.00 och 20.00.

Under projekttiden kommer handledningsmaterial och manualer att produceras samt utbildningstillfällen enligt fältets behov.