Finansiärer

Projektet understöds av Närings-, trafik- och miljöcentralen, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Svenska kulturfonden och Svenska Folkskolans Vänner.

         

 

Projektägaren är Finlands Svenska Ungdomsförbund.